מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

"כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור