מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שיחות הרב צבי יהודה

פרשת בא

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר