מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

על הדלקת המנורה והאור הגנוז

ע"י: הרב אברהם ריבלין

Acrobat להורדת השיעור