מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

שמות יהושע במדבר

ע"י: הרב אברהם ריבלין

Acrobat להורדת השיעור