מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

הייחוס הוא לא העיקר

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור