מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

מה לקח קרח, ומה הלקח - סיכום של 25972

ע"י: הרב אברהם ריבלין

Acrobat להורדת השיעור