מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

"בואו חשבון" - במבט של נצח

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור