מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

הקשר בין מצבו של עמ"י לקב"ה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור