מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיעור לפרשת דברים (שבת חזון)

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור