מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

למה לא לקח אברהם לעצמו את רכוש סדום שזכה בו במלחמה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור