מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה פרשת ויחי-"כל האומר ראובן חטא... אינו אלא טועה"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור