מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה לפרשת שמות- אין גבול להכרת הטוב

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור