מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה בפרשת שמות

ע"י: הרב אברהם ריבלין