מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה לפרשת וארא - לחיות על קידוש השם

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור