מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה בפרשת בשלח - הלחם לעמלק מחר

ע"י: הרב אברהם ריבלין