מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

לא תחמֹד ולא תתאוה - איך נקיים מצוות אלו?

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור