מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה בפרשת יתרו - "אשר הוצאתיך מארץ מצרים"

ע"י: הרב אברהם ריבלין