מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

שיחה לפרשת תצווה - אהרון הכהן ואסתר המלכה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור