מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת שמות- גזרת פרעה וראשית צמיחת גאולתנו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר