מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת וארא- יציאת מצרים ותפילה לשלום המדינה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר