מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת בא - יציאת מצרים ותכנית המאה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר