מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת יתרו - יתרו והצלחת דורנו דור הגאולה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר