מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת משפטים - חירות בעידן הפוסטמודרני

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר