מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת תרומה - בניית המשכן והבחירות במדינת ישראל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר