מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

פרשת תצווה - שבת זכור ונצח ישראל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר