מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

בלעם ומצוות תלמוד תורה - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת בלק

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

בלעם ומצוות תלמוד תורה - אורות מהכותל - יסודות אמונה לפרשת בלק