מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

הודאה על ביטול הקורונה | לבניינה של תורה חלק שצ"ו

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

הודאה על ביטול הקורונה | לבניינה של תורה חלק שצ"ו