מאגר תורני

מבית מדרשינו » גדולי ישראל

ר' שלמה יצחקי רש"י

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ