מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי

ארכיטקטורה ומציאות - גילויים חדשים בהר הבית - כולל מצגת

ע"י: הרב צביקה גרינשפן