מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

צדק חברתי לאור ההלכה

ע"י: מר פנחס לנדאו