מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי

הצנזורה הנוצרית על התלמוד הבבלי בסוגיות העוסקות ביחס ההלכתי לאמונתם

ע"י: הרב שמואל דיסייני