מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

רב שיח בנושא: כיצד מכשיר ביהמ"ד את בוגריו לחיים

ע"י: כללי