מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

שיח לוחמים לציון שלושים שנה לקרב סולטן יעקב

ע"י: כללי