מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים במחשבה ומוסר

אחדות - השלום והאחד

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור