מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום כיפור

הפטרות יום הכיפורים, שחרית ומנחה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ