מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי

"נותן נשמה לעם עליה"

ע"י: הרב רפי פרץ