מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

עשו הרשע, הצדוקים והמתיונים - בשיטה אחת

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור