מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כתבי הרב קוק

יגדל- גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו

ע"י: הרב ישעיהו הדרי