מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

לשון הקודש - קדושתה והשפעתה על המדברים בה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור