מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי

מסיבת גיוס לשיעורים ב' וג'

ע"י: כללי