מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

סעודת ליל יום העצמאות ושיחות מרבני הישיבה

ע"י: כללי