מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי

אזכרת שבעה למלכה טרגן שנערכה בישיבה

ע"י: כללי