מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

תמיכה כלכלית בלומדי תורה - השיחה בכתב על פי שיחות משנים קודמות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור