מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמועות ראי"ה

פרשת קרח

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור