מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

"זאת חקת התורה" - חוקת לימוד התורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור