מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמיטה

הקדמה לשבת הארץ 4

ע"י: הרב בנימין יגר