מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הכנה לצבא

הסדר" לכתכילה או בדיעבד?

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר