מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

ויקרא אליו מלאך ה' שנית מן השמיים

ע"י: הרב ישעיהו הדרי