מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עולת ראי"ה

שיעור לכבוד פורים בעולת ראיה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי