מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור ב' פרק ב'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ